Hamna IL

Medlemskap

Medlemskap

Det finnes 2 typer medlemskap i Hamna IL. Enten betaler man et medlemskap for hvert medlem og dette koster 250 kroner. Alternativt kan
en betale et familiemedlemskap som koster 600 kroner for alle medlemmene i familien. Alle familiemedlemmer må registreres i klubben.

Medlemskap i Hamna IL følger kalenderåret. Innmeldingsskjema finner du her.

Merk at et medlemskap koster 250/600 dekker bare medlemskapet i Hamna IL. Treningskontingenter kommer utenom.

Innbetalinger skal skje til Hamna Il sin bankkonto: 90192002930.

Fra 06.02.2014 (nye priser) gjelder følgende beløp for treningsavgifter i de ulike gruppene:

Gruppe Pris

Total Pris
uten familiemedlemskap

Allidrett 3-4 år 200 pr. år 450 pr. år
Allidrett 5-7 år 300 pr. år 550 pr. år
Turn 3-4 år 400 pr. år 650 pr. år
Turn 10-12 år 400 pr. år 650 pr. år
Fotball 7 år 900 pr. år 1150 pr. år
Fotball 8-10 år  1100 pr. år 1350 pr. år
Fotball 11-12 år 1300 pr. år 1550 pr. år
Fotball 13-16 år 1500 pr. år 1750 pr. år
Fotball (oldboys) 1100 pr. år 1350 pr. år
Herretrimmen 300 pr. år 550 pr. år
Dametrimmen 300 pr. år 550 pr. år

Priseksempler medlemmer:

Eks1:

Familie på 5 stk (2 voksne og 3 barn på 14, 10 og 3 år).

Fotball Albert 14 år: 1500 (treningsavgift) + 250 (medlemskap) = 1750,-

Fotball Hansine 10 år: 1100 (treningsavgift) + 250 (medlemskontingent) =1350,-

Minstefrøken Isabella 3 år: 200 (treningsavgift allidrett) + 250 (medlemskap)=450,-

Samlet sum = 3550,-

Her er ikke mor eller far medlem i Hamna IL!

Eks 2:

Familiemedlemskap samme familie:

Familiemedlemskap 600,-

Fotball Albert 14 år: 1500 (treningsavgift)

Fotball Hansine 10 år: 1100 (treningsavgift)

Allidrett Isabella 3 år: 200 (treningsavgift)

Ektefelle som ikke deltar på noen aktiviteter: Ingenting (familiemedlemskap er betalt)

Deg selv: Ingenting (familiemedlemskap er betalt)

Samlet sum = 3400,-

Her er alle i familien medlemmer i Hamna IL. Husk og meld inn navn på alle til Hamna IL.

 

Husk at hovedtrener betaler 300 mindre i treningsavgift for den ungen som han har på laget han/hun trener. 

Så dersom en far trener f eks Albert i eksempel 2 ovenfor blir totalsummen å betale 3100,-.

Hamna Idrettslag
Postboks 3012
9274 Tromsø

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift